LÆGERNE
DAMGAARD OG JAKOBSEN

Velkommen


Uddannelseslæge Mia Kamp Jensen er ansat pr 1/5-1/11 2016. Hun vil vende tilbage over de kommende år på enkelte dage i sit uddannelsesforløb og igen være her ½år i 2019, som led i speciallægeuddannelsen til almen mediciner (praktiserende læge). Hun arbejder på lige vilkår med klinikkens øvrige læger.

1/5 2016 går vores mangeårige sekretær Anne Winkel på efterløn, og vi har ansat lægesekretær Mette Bracht Henze som hendes afløser.

Lægernes ferie:

Mette Damgaard holder ferie ugerne 26-29 samt uge 52 og er på kursus 27-28/4 samt 11-13/5

Lotte Jakobsen holder ferie ugerne 30-33 samt uge 42, og er på kursus uge 37

 Mail:

Bruges kun til  korte beskeder/spørgsmål til os om helbredsforhold og behandling hos dig selv. 

Børn skal oprettes som brugere i eget cpr-nummer pga journalføringspligten. 

Det  kan ikke anvendes til akutte sygdomstilstande.

 

Tidsbestilling:

kun en tid pr person pr dag, såfremt du har brug for en dobbelttid kræver det en lægelig vurdering. Du kan altid kontakte sekretæren i tidsrummet 8-12,30 på tlf 9610-6610 ved tvivl. 

Pr 1/9 2014 opkræves udeblivelsesgebyr på 250,00 kr ved udeblivelse efter aftalt konsultation udenfor sygesikringen uden afbud. Afbud skal senest være tilgået os dagen før inden kl 12.

 

Receptbestilling:

Kun til fast medicin på hjemmesiden eller pr telefon efter kl 8, dog ikke vanedannende medicin (morfin, sovepiller, beroligende piller)- som kræver personlig tilstedeværelse i lægekonsultationen for vurdering.

Telefontid:

Lægerne har ikke fast telefontid. Ved behov for telefonisk samtale med en af lægerne, skal du rette henvendelse til sekretæren. Hun vil så viderebringe ønsket efter afklaring af problemstillingen, og lave aftale om tilbageringning fra en af lægerne, ofte samme dag. Aftalen kan også laves i konsultationen med lægen. Lægerne skal IKKE bruges til tids- og medicinbestilling og andre administrative opgaver, der løses af sekretæren. Hvis sekretæren vurderer, at der straks skal en lægelig vurdering ind over, stilles du ind til navngiven læge.  

 

Sygebesøg:

Det er en lægelig vurdering, om der skal aflægges sygebesøg, og af hensyn til planlægning af vores tid, ønsker vi anmodningen  om dette så tidligt på dagen som muligt.  Sygebesøg aflægges kun i specielle tilfælde pga tidsforbruget på dette og pres på vores tider.

 

Influensavaccination:    tilbydes ældre, gravide, pensionister og mennesker med kroniske lidelser som astma, diabetes, KOL og hjertesygdom, nedsat immunforsvar gratis fra 1/10 -31/12.

Andre kan få den til egenbetaling, prisen er 200,00kr

 

Udlandsvaccination:

 Der er egenbetaling for både konsultation og vaccinerne. Mail i første omgang rejsemål, rejse varighed og niveau for rejse (primitiv rejseform, kontakt med lokalbefolkning), og for kvinder: om du er gravid. Herefter vil du få en samlet pris.Vær opmærksom på, at beløbet skal betales, inden du går ind til sygeplejersken.


Lægerne Damgaard & Jakobsen   |   Danmarksgade 9   |   7500 Holstebro   |   Tlf 96 10 66 10   |   Fax 97438488
administration